Typy projektů

Typy projektů

Typový projekt rodinného domu

Při stavbě domu se rozhodně neobejdete bez kompletní projektové dokumentace, která je připravená pro realizaci stavby a obsahuje všechno, bez čeho svůj dům snů nepostavíte. Naše typové projekty dodáváme v nadstandardní kvalitě hned v pěti paré. 

Typové projekty rodinných domů obsahují:

 • stavební a architektonické řešení
 • technickou zprávu s popisem členění domu a využitím jednotlivých místností
 • technické ukazatele (rozměry, plochy)
 • technické řešení všech konstrukcí
 • technickou specifikaci materiálů
 • řešení stropní konstrukce, schodiště a střechy
 • izolace – proti vodě, tepelné, zvukové a radonové
 • specifikaci dřevěných prvků

Malý projekt nízkoenergetického rodinného domu

Malý projekt nízkoenergetického rodinného domu slouží k prvotnímu jednání se stavebním úřadem v dané lokalitě.

Z malého projektu rodinného domu je již lépe patrné dispoziční řešení stavby a použité materiály. Objednávkou malého projektu nízkoenergetického rodinného domu, garáže anebo suchého stání se nezavazujete k následnému objednání typového projektu. Malé projekty jsou k dispozici pouze u typových projektů nízkoenergetických rodinných domů, garáží a suchých stání.

Na žádost stavebníka je možné již v malém projektu provést drobné změny. Malý projekt je možno taktéž zpracovat v zrcadlovém provedení. Cena malého projektu RD je od 1500,- Kč Malý projekt zpracovaný naší firmou obsahuje:

 1. Technickou zprávu – jde o jednoduchou TZ z které jsou patrné spotřeby energií a celková náročnost objektu
 2. Půdorysy jednotlivých podlaží v měřítku 1:100 s legendou místností
 3. Pohledy v měřítku 1:100 - Jednoduchá situace
 4. V případě dohody s klientem je možné zpracovat i jednoduchou situaci (jinak není součástí dodávky)
 5. Projekt dodáváme ve 2-paré.

Položkový rozpočet

Jedná se o položkové vyjádření jednotlivých stavebních, řemeslných a montážních prací doplněné jednotkovými cenami za měrnou jednotku těchto prací a dodávek a konečnou cenou za každou konkrétní položku včetně rekapitulace stavebních oddílů, které specifikují jednotlivé druhy prací (například zemní práce, základové kontrukce, svislé konstrukce, apod.) a SOUHRNNÉ CENY DÍLA.
 

V jaké formě obdržíte položkový rozpočet stavby ? 

Položkový rozpočet obdržíte v tištěné formě (v konkrétních případech doplněný o dokumentaci navržených materiálů a technologií), v elektronické formě na nosiči CD (DVD) ve formátu *.XLS, nebo e-mailem. Vše záleží na předchozí domluvě. 

Upozornění

Všechna práva autora uvedených architektonických návrhů rodinných domů jsou vyhrazena a ochráněna zákonem. Bez souhlasu autora je výroba kopií, šíření a jakékoliv používání těchto návrhů zakázáno. Společnost Modular projekt, s.r.o. má vypracovaný systém právní ochrany projektů rodinných domů a jejich architektonických návrhů.